เกี่ยวกับเรา | บริการ | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
 
 
ปลายทาง  |  รีวิวเที่ยวทะเล  |  รีวิวที่พัก  |  รีวิวร้านอาหาร  |  สัมผัสทะเลไทย
บริการ  :   โปรโมชั่น  |  ตั๋วเครื่องบิน  |  โรงแรม ที่พัก  |  แพคเกจทัวร์ |  ท่าเรือ-เรือเช่า  |  ข้อมูลการเดินทาง
 
:: ปลายทาง
อ่าวไทยตะวันออก
อ่าวไทยตะวันตก
ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน
ทะเลใต้ ฝั่งอ่าวไทย
เตรียมตัวเที่ยวทะเล
 
เกี่ยวกับเรา
สำหรับผู้ประกอบการ
   โฆษณากับเรา
   พันธมิตรกับเรา
   สะสมแต้ม จิกทะเลพลัส

:: เกาะ เมืองชายทะเล > ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน
หมู่เกาะระนอง-แหลมสน-ลำน้ำกระบุรี
หมู่เกาะสุรินทร์-ตาชัย
เขาหลัก-หมู่เกาะสิมิลัน
หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

หมู่เกาะลันตา เกาะรอก

ภูเก็ต-เขาสิรินาถ
ทะเลตรัง-หาดเจ้าไหม
ตะรุเตา- อาดัง ราวี หลีเป๊ะ
 
B08,
B09

สารบัญที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
รีวิวที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
การเดินทาง
โปรโมชั่น
บันทึกความทรงจำ


 
กระบี่ > ที่พัก บังกะโล รีสอร์ท  
ภาพโดย thai.tourismthailand.org, www.facebook.com/Pacharaanong Hirunsalee, www.facebook.com/WhiteCloudTravel
 
ที่พักกระบี่ pantip, ที่พัก กระบี่ pantip, ที่พักกระบี่ อ่าวนาง, ที่พัก กระบี่ อ่าว-นาง, ที่พัก กระบี่ อ่าวนาง, ที่พักกระบี่ราคาถูก, ที่พัก กระบี่ ราคา ถูก, ที่พักกระบี่ ราคาถูก
ที่พัก บังกะโล รีสอร์ท ใน กระบี่
อำเภอเมืองกระบี่ หาดนพรัตน์ธารา
หาดอ่าวนาง อ่าวไผ่ปล้อง และไร่เลย์
อำเภออ่าวลึก อำเภอเหนือคลอง
 
ที่พัก บังกะโล รีสอร์ท
อำเภอเมืองกระบี่


กระบี่ ซิตี้ ซีวิว (เคียงทะเล) 77/1 ถนนคงคา ตำบลปากน้ำ โทร.
0 7562 2885-8 โทรสาร 0 7562 2884 www.krabicity
seaviewhotel.com จำนวน 29 หŒอง ราคา 500-1,500 บาท

กระบี่ ริเวอร์ (โรงแรมแม่น้ำกระบี่) 73/1 ถนนคงคา ตำบลปากน้ำ
โทร. 0 7561 2321, 08 7266 5846 www.krabiriverhotel.com
E-mail: krabiriverhotel@hotmail.com จำนวน 20 หŒอง ราคา
600-1,200 บาท

กระบี่ รอยัล 403 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ โทร. 0 7561
1582-4 โทรสาร 0 7561 1581 E-mail: krabiroyalinkrabi
@hotmail.com จำนวน 58 หŒอง ราคา 800 บาท

กระบี่ โลมา 18/9 ถนนเจŒาฟ‡า ตำบลปากน้ำ โทร. 0 7561
1168, 0 7562 3935 www.krabi-loma.com จำนวน 38 หŒอง
ราคา 800-1,200 บาท

การ์เด้น เฮาส์ 40 ถนนเหมทานนท โทร. 0 7561 1265 จำนวน
25 หŒอง ราคา 250-500 บาท

แกรนด์ ทาวเวอร์ 9 ถนนเจาŒ ฟา‡ ตำบลปากนํ้า โทร. 0 7562 1456-7
โทรสาร 0 7561 1741 จำนวน 28 หŒอง ราคา 300-600 บาท

แกรนด์ แมนชั่น 289/1 ถนนอุตรกิจ โทร. 0 7562 0833-5
โทรสาร 0 7561 1372 www.grandmansion.net จำนวน 58
หŒอง ราคา 300-1,000 บาท

กรีนเฮาส์ โฮเต็ล 35 ถนนมหาราช ซอย 5 ตำบลปากน้ำ โทร.
0 7562 2960-2 www.krabidir.com/greenhousehotel จำนวน
44 หŒอง ราคา 1,000-1,800 บาท

โกลเด้น ฮิลล์ 18 ถนนชมŒายอนุสรณ ตำบลปากน้ำ โทร. 0 7562
3651-2 โทรสาร 0 7562 3661 www.krabigoldenhill
hotel.com จำนวน 39 หŒอง ราคา 750-1,500 บาท

คริสตัล 331/9 ถนนมหาราช ตำบลปากนํ้า โทร. 0 7562 3274
โทรสาร 0 7562 3639 E-mail: krabicrystal@yahoo.com
จำนวน 48 หŒอง ราคา 800-1,300 บาท

เค เกสต์เฮาส์ 25 ถนนเจŒาฟ‡า ตำบลปากน้ำ โทร./โทรสาร 0
7562 3166 www.krabidir.com/kguesthouse จำนวน 19 หŒอง
ราคา 250-450 บาท

เจ้าฟ้า วัลเล่ย์ 50 ถนนเจŒาฟ‡า โทร. 0 7561 2499 จำนวน 11
หŒอง ราคา 250-300 บาท

ชา เกสตเ์ ฮาส์ 45 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากนํ้า โทร. 0 7561 1141
โทรสาร 0 7563 0045 E-mail: chaguesthouse@hotmail.com
จำนวน 21 หŒอง ราคา 100-450 บาท

ชางสี รีสอร์ท 124 หมู‹ที่ 3 ตำบลไสไทย โทร. 0 7562 3657
โทรสาร 0 7562 3658 จำนวน 22 หŒอง ราคา 700 บาท

ชานชเล (ตรงขŒามที่ว‹าการอำเภอ) 55 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ
โทร./โทรสาร 0 7562 0952 www.chanchalay-krabi.com
จำนวน 23 หŒอง ราคา 200-650 บาท

ซิตี้ โฮเต็ล 15/2-4 ถนนสุคนธ โทร. 0 7561 1961, 0 7562
1280-1 โทรสาร 0 7562 1282 www.cityriverside-hotelgroup.
com จำนวน 123 หŒอง ราคา 400-1,800 บาท

เดอะ กรีนเนอรี่ 167/2 ถนนมหาราช ตำบลปากนํ้า โทร. 0 7562
3648-9 โทรสาร 0 7562 3650 E-mail: krabigreenery@hotmail
.com จำนวน 30 หŒอง ราคา 600-800 บาท

เทพรัตน์ ทราเวล ลอด์จ 151-155 ถนนมหาราช โทร. 0 7562 2048
โทรสาร 0 7561 1413 www.thepparatlodge.com E-mail:
thepparat@thepparatlodge.com จำนวน 20 หŒอง ราคา 600-
1,500 บาท

ไทย โฮเต็ล 7 ถนนอิสรา ตำบลปากน้ำ โทร. 0 7561 1474-6
โทรสาร 0 7562 0564 E-mail: thaihotel_krabi@hotmail.com
จำนวน 150 หŒอง ราคา 380-1,000 บาท

ธาราปาร์ควิวโฮเต็ล 318 ถนนริมชล อำเภอเมือง โทร. 0 7561
2170-1 จำนวน 45 หŒอง ราคา 600 บาท

บ้านโตเกสต์เฮาส์ 12/6 ถนนเจŒาฟ‡า ตำบลปากน้ำ โทร./โทรสาร 0
7561 2950 จำนวน 19 หŒอง ราคา 300-600 บาท

บ้านภัทร รีสอร์ท 191/10 ถนนกระบี่-เขาทอง ตำบลปากน้ำ โทร.
0 7562 3760 โทรสาร 0 7562 3866 จำนวน 25 หŒอง ราคา
700-800 บาท

บ้านไม้ รีสอร์ท 54 ถนนกระบี่-เขาทอง โทร. 0 7562 2284
โทรสาร 0 7562 2285 จำนวน 20 หŒอง ราคา 350-600 บาท
บ้านสวน กาแฟ 161/16 ถนนกระบี่ โทร. 0 7562 0255
จำนวน 20 หŒอง ราคา 300-400 บาท

บ้านไอยรา 44/21 ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ (ใกลŒโรงแรมบุญ
สยาม) โทร. 0 7562 3072, 08 4187 4944 จำนวน 13
หŒอง ราคา 500-600 บาท
บุญสยาม 27 ถนนเจŒาคุณ โทร. 0 7563 2511-5 โทรสาร 0
7563 2510 www.boonsiamhotel.com จำนวน 70 หŒอง ราคา
1,000-1,500 บาท

ใบเฟิร์น แมนชั่น 24/2 ถนนเจŒาฟ‡า ตำบลปากน้ำ โทร./โทรสาร 0
7563 0339 จำนวน 20 หŒอง ราคา 200-600 บาท
พี เกสต์เฮาส์ 34-36 ถนนเจŒาฟ‡า ตำบลปากน้ำ โทร. 0 7563
0382 โทรสาร. 0 7561 1263 จำนวน 20 หŒอง ราคา 300-
600 บาท

มิสเตอร์คลีน เกสต์เฮาส์ 53/1 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ โทร.
0 7563 0272 จำนวน 4 หŒอง ราคา 200-250 บาท

เมอริไทม์ พาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท 1 ถนนทุ‹งฟ‡า ตำบลปากน้ำ
โทร. 0 7562 0028-35 โทรสาร 0 7561 2992
www.maritimeparkandspa.com จำนวน 220 หŒอง ราคา
2,500-3,200 บาท

ริเวอร์ไซด์ 287/11 ถนนอุตรกิจ โทร. 0 7561 2128-9 โทรสาร
0 7562 1301 จำนวน 115 หŒอง ราคา 300-1,200 บาท

ลิฟ อินน์ 78/3 ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ โทร.0 7562 0296, 0
7562 3557 จำนวน 30 หŒอง ราคา 350-700 บาท

ลิปสติก เกสต์เฮาส์ 20-22 ถนนมหาราช ซอย 2 ตำบลปากน้ำ
โทร. 0 7561 2392 E-mail: lipstick@hotmail.com จำนวน 15
หŒอง ราคา 150-250 บาท

เวียงทอง 155 ถนนอุตรกิจ โทร. 0 7562 0020-3 โทรสาร 0
7561 2525 จำนวน 100 หŒอง ราคา 700-1,200 บาท

ศรีเพชร โฮเต็ล 135/50 ถนนกระบี่-เขาทอง โทร. 0 7561 2201
โทรสาร 0 7561 2203 จำนวน 24 หŒอง ราคา 1,000 บาท

เหมทานนท์ ฮอลิเดย์ อินน์ 40/1 ถนนเหมทานนท ตำบลปากน้ำ
โทร. 0 7562 3962, 0 7562 4155 โทรสาร 0 7562 4155
จำนวน 19 หŒอง ราคา 400-600 บาท

อโยธยา สวีท รีสอร์ท แอนด์ สปา 112 หมู‹ที่ 3 ตำบลอ‹าวนาง
อำเภอเมือง โทร. 0 7566 1555 กรุงเทพฯ โทร. 0 2322
2077-8 www.aonangayodhaya.com E-mail: sales@aonang
yodhaya.com จำนวน 148 หŒอง ราคา 6,600-15,000 บาท

เอ แมนชั่น 12/6 ถนนเจŒาฟ‡า ตำบลปากน้ำ โทร. 0 7563
0511-3 จำนวน 30 หŒอง ราคา 400-1,200 บาท

เอเรีย 51 เกสต์เฮาส์ 1/13-14 ซอยร‹วมจิต ถนนมหาราช โทร. 0
7563 0257 จำนวน 10 หŒอง ราคา 200-400 บาท

โอเอซิส 64 ถนนกระบี่ - เขาทอง ตำบลปากน้ำ โทร. 0 7562
3636-7 โทรสาร 0 7562 3638 www.citykrabi.com จำนวน
38 หŒอง ราคา 350-600บาท

อัยลันดา อีโค วิลเลจ รีสอร์ท 177 หมู‹ที่ 3 ตำบลคลองประสงค
(เกาะกลาง) อำเภอเมืองฯ โทร. 0 7563 1770, 08 9614
2333, 08 9616 2333, 08 3636 7887 www.islandakrabi
.com E-mail: info@islandakrabi.com จำนวน 30 หลัง ราคา
2,500 - 5,500 บาท

 

 
     
หาดนพรัตน์ธารา

กระบี่ ซัคเซส บีช รีสอร์ท 112 หมู‹ที่ 3 ตำบลอ‹าวนาง อำเภอเมือง
โทร. 0 7566 1170-4 โทรสาร 0 7566 1177 กรุงเทพฯ โทร.
0 2322 2077-8 www.aonangsuccessbeachresort.com,
E-mail: sales@aonangsuccessbeachresort.com จำนวน 78
หŒอง ราคา 1,500-4,900 บาท

กระบี่ ฟอเรส โฮม รีสอร์ท (กระบี่ บŒานป†า รีสอรท) 68 หมู‹ที่ 3
ตำบลอ‹าวนาง อำเภอเมืองฯ โทร. 0 7563 8109, 08 9588
3472 จำนวน 5 หŒอง ราคา 800-1,400 บาท

คัชชิว นัท บังกะโล 96 หมู‹ที่ 3 ตำบลอ‹าวนาง อำเภอเมืองฯ โทร. 0
7563 7560, 08 1081 8095 โทรสาร 0 75661 303 จำนวน
20 หŒอง ราคา 400-700 บาท

จินนี่ เพลส 100 หมู‹ที่ 3 ถนนนพรัตนธารา 13 ตำบลอ‹าวนาง โทร.
0 7566 1397, 0 7566 1398, 08 1979 6482 www.travel
fish.org จำนวน 20 หŒอง ราคา 800-3,000 บาท

ซันดา รีสอร์ท 19 หมู‹ที่ 3 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7566 1262-4
โทรสาร. 0 7566 1266 จำนวน 48 หŒอง ราคา 2,000 - 3,000 บาท

ดิ เอมเมอรัลด์ รีสอร์ท แอนด์ บังกะโล 80 หมู‹ที่ 4 ตำบลอ‹าวนาง
โทร. 08 1956 2566, 08 1892 1072 โทรสาร 0 7563 1119
www.the-emerald-bungalow-resortkrabi.com, E-mail: reservation@
the-emerald-bungalow-resortkrabi.com จำนวน 35 หŒองราคา 1,500-2,800 บาท

นพรัตน์ รีสอร์ท (แฟมิลี่ บังกะโล) 97 หมู‹ที่ 3 ตำบลอ‹าวนาง โทร.
0 7566 1301, 08 1476 4304 โทรสาร 0 7566 1302
www.noppharatresort.com จำนวน 23 หŒอง ราคา 900-2,200 บาท

บลูบายู บังกะโล 79 หมู‹ที่ 3 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7563 7558,
0 7563 7083 จำนวน 16 หŒอง ราคา 400-1,000 บาท

พี.เอ.เอ็น บีช บังกะโล 105 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 08 9866
4373 จำนวน 15 หŒอง ราคา 700 - 1,000 บาท

มายด์ บังกะโล 148 หมู‹ที่ 3 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7563 8078-
9, 08 1676 7720 โทรสาร 0 7563 8078 จำนวน 28 หŒอง
ราคา 600-2,000 บาท

สบาย รีสอร์ท 79/2 หมู‹ที่ 3 ตำบลอ‹าวนาง อำเภอเมือง โทร. 0
7563 7791 โทรสาร 0 7566 1154 จำนวน 17 หŒอง ราคา
950-3,900 บาท

ศรีสุขสันต์ รีสอร์ท 145 หมู‹ที่ 3 ถนนเลียบหาดนพรัตนธารา ตำบล
อ‹าวนาง โทร. 0 7563 8002-4, 0 7566 1258 โทรสาร 0
7566 1260, 0 7566 1143 www.srisuksantresort.com จำนวน
115 หŒอง ราคา 2,200-4,500 บาท

อ่าวนางบุรี รีสอร์ท 118 หมู‹ที่ 3 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7563
7499 โทรสาร 0 7563 7495 www.aonangburiresort.com
จำนวน 52 หŒอง ราคา 2,500-3,800 บาท

 
     
     
หาดอ่าวนาง

กระบี่ไทย วิลเลจ รีสอรท์ 260 หมูท‹ ี่ 2 ตำบลอา‹ วนาง โทร. 0 7563
7710-9 โทรสาร 0 7563 7720 กรุงเทพฯ โทร. 0 2275
4397, 0 2290 0170 www.krabithaivillage.com E-mail:
info@krabithaivillage.com จำนวน 130 หŒอง ราคา 5,500-
7,000 บาท

กระบี่ ทิพา รีสอร์ท 121/1 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7563
7527-30 โทรสาร 0 7563 7211 www.krabi-tiparesort.com
จำนวน 120 หŒอง ราคา 1,700-12,000 บาท

กระบี่ รีสอร์ท 232 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7563 7030-5
โทรสาร 0 7563 7051 กรุงเทพฯ โทร. 0 2208 9165, 0 2208
9710 www.krabiresort.net จำนวน 70 หŒอง ราคา 2,500-
25,000บาท

กระบี่ ลา พลาญ่า 143 หมู‹ที่ 3 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7563
7015-20 โทรสาร 0 7566 1323 กรุงเทพฯ โทร. 0 2234 9400
โทรสาร 0 2234 9401 www.krabilaplaya.com จำนวน 79 หŒอง
ราคา 3,900-7,100 บาท

กระบี่ เฮอร์ริเทจ 312 หมูที่ 2 ตำบลอา‹ วนาง โทร. 0 7569 5261-6
โทรสาร 0 7569 5267 www.krabiheritage.com E-mail:
reservation@krabiheritage.com จำนวน 78 หŒอง ราคา 2,800-
3,500 บาท

กรีน ปาร์ค บังกะโล 263 หมู‹ที่ 2 อ‹าวนาง ซอย 6 ตำบลอ‹าวนาง
โทร. 0 7563 7300, 08 9292 9898 จำนวน 8 หŒอง ราคา
1,200 บาท

กรีน วิว วิลเลจ 279 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7563 7481,
0 7569 5222, 0 7563 7481 โทรสาร 0 7569 5224
www.greenviewaonang.com E-mail: resort@greenviewao
nang.com จำนวน 29 หŒอง ราคา 1,000-4,000 บาท

โกลเด้น บีช รีสอร์ท 254 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง (ติดชายทะเล)
โทร. 0 7563 7870-4 โทรสาร 0 7563 7875 www.golden
beach-resort.com จำนวน 82 หŒอง ราคา 4,500 - 10,000 บาท

เจ แมนชั่น 302 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7569 5128, 08
1845 9496 โทรสาร 0 7569 5130 จำนวน 20 หŒอง ราคา
800-1,500 บาท

เจ โฮเต็ล 23/3 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7563 7878, 08
1890 1139 โทรสาร 0 7563 7876 จำนวน 14 หŒอง ราคา
300-800 บาท

จินดา เกสต์เฮาส์ 272 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7569 5068,
08 1476 2247 จำนวน 9 หŒอง ราคา 600-800 บาท

ชวัล รีสอร์ท 159 หมู‹ที่ 3 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7566 1231-2
โทรสาร 0 7566 1230 จำนวน 10 หŒอง ราคา 2,000 - 5,000 บาท

ซี เวิลด์ เกสต์เฮาส์ 247/10-11 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0
7563 7388, 0 7569 5045 E-mail: seaworldguesthouse
@hotmail.com จำนวน 15 หŒอง ราคา 500-1,500 บาท

ซี สตาร์ เฮาส์ 379 หมูที่ 2 ตำบลอา‹ วนาง โทร. 0 7569 5637-8
โทรสาร 0 7569 5637 www.seastarhouse-krabi.com E-mail:
moonrich_bk@hotmail.com จำนวน 10 หŒอง ราคา 750-2,800 บาท

ดรีม การ์เด้น เฮาส์ 86/2 หมูที่ 2 ตำบลอา‹ วนาง โทร. 0 7563 7338
โทรสาร 0 7569 5139 จำนวน 9 หŒอง ราคา 400-1,400 บาท

ดวงใจ รีสอร์ท 152 หมู‹ที่ 3 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7563 8211-4
โทรสาร. 0 7563 8215 www.duangjairesort.com จำนวน
20 หŒอง ราคา 1,600-3,800 บาท

เดอะ คลิฟ อ่าวนาง รีสอร์ท 85/2 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0
7563 8118 โทรสาร 0 7563 8116 www.k-bi.com จำนวน
21 หŒอง ราคา 4,750-12,000 บาท

เดอะ เวอร์รันดา 191 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7563
7454 www.theverandahaonang.com จำนวน 21 หŒอง ราคา
900-2,600 บาท

เดอะ รอยัล นครา 155/4-7 หมู‹ที่ 3 ตำบลอ‹าวนางโทร. 0 7566
1441-2 โทรสาร 0 7563 8335 www.royalnakara.com
จำนวน 22 หŒอง ราคา 1,900 - 4,000 บาท

เดอะ สมอล รีสอรท์ 167 หมู‹ที่3 ตำบลอา‹ วนาง โทร. 0 7566 1590
www.smallhotelgroup.com จำนวน 39 หŒอง ราคา 3,000 -
6,000 บาท

น้องอี๊ด เฮาส์ 126 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7563 7237, 0
7563 7294 จำนวน 50 หŒอง ราคา 500-3,000 บาท

บ้านนาตีน บังกะโล 4/2 หมู‹ที่ 4 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7566
1193, 08 1968 8532 จำนวน 14 หŒอง ราคาคนละ 200
บาท แพ็คเกจรวมนำเที่ยว ราคาคนละ 1,400 บาท

บ้านออเรียนทอล รีสอร์ท 318 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร 0
7569 5633, 08 4154 0808 www.baanoriental.com หรือ
www.krabivilla.com จำนวน 4 หŒอง ราคา 11,652 - 19,400 บาท

บีช เทอเรซ 154 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7563 7180-2
โทรสาร 0 7563 7185 จำนวน 40 หŒอง ราคา 2,500-9,000 บาท

บุรี ธารา รีสอร์ท 159/1 หมู‹ที่ 3 อ‹าวนางซอย 8 ตำบลอ‹าวนาง
โทร. 0 7563 8277-8 โทรสาร 0 7563 8279 www.buritara
krabi.com จำนวน 70 หŒอง ราคา 2,800-3,700 บาท

บลู วิลเลจ 105 หมู‹ที่ 3 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7563 7887
โทรสาร 0 7563 7743 www.bluevillagekrabi.com จำนวน
30 หŒอง ราคา 1,000-4,000 บาท

เบสต์ เวสเทิร์น อ่าวนางเบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 31/3 หมู‹ที่ 2
ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7566 1400-3 โทรสาร 0 7566 1399
www.anyavee.com จำนวน 67 หŒอง ราคา 2,500-4,500 บาท

เบสต์ เวสเทิร์น บ้านอ่าวนาง รีสอร์ท 211 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง
โทร. 0 7563 7071-4 โทรสาร 0 7563 7070 www.anyavee
.com จำนวน 111 หŒอง ราคา 1,500-3,500 บาท

พระนาง เพลส 345 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7569 5537
โทรสาร 0 7569 5538 www.phranangplace.com E-mail:
phranangplace@yahoo.com จำนวน 20 หŒอง ราคา 1,200-
2,100 บาท

พระนาง อินน์ 119 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง (ติดชายทะเล)
โทร. 0 7563 7130-3 โทรสาร 0 7563 7134-5 กรุงเทพฯ
โทร. 0 2236 2345, 0 2236 4141 โทรสาร 0 2236 3344
www.vacationvillage.co.th จำนวน 69 หŒอง ราคา 2,500-
9,000 บาท

พาวิลเลี่ยน ควีนส์ เบย์ อ่าวนาง 56/3 หมู‹ที่ 3 ตำบลอ‹าวนาง
โทร. 0 7563 7611-20 โทรสาร 0 7563 7609 www.pavilion
hotels.com/queenbay จำนวน 106 หŒอง ราคา 2,000-7,000 บาท

พี.เค.แมนชั่น 247/12-15 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7563
7431-2 โทรสาร 0 7563 7471 E-mail: pkmansion@
hotmail.com จำนวน 17 หŒอง ราคา 150-1,000 บาท

พีซ ลากูน่า รีสอร์ท 193 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7563
7344-6 โทรสาร 0 7563 7347 จำนวน 143 หŒอง ราคา
2,500-9,000 บาท

ฟูลมูน เฮาส์ รีสอร์ท 248 หมู‹ที่ 2 ซอยอ‹าวนาง 2 ตำบลอ‹าวนาง
โทร. 0 7563 7735, 08 9588 7797 โทรสาร 0 7563 7736
จำนวน 9 หŒอง ราคา 400-1,200 บาท

ไวท์ แซนด์ กระบี่ รีสอร์ท 143 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7569
5345, 08 3502 8568, 08 9289 1844, 08 1860 1467
โทรสาร 0 7569 5661 www.whitesandkrabiresort.com จำนวน
86 หŒอง ราคา 1,500-2,000 บาท

โวค รีสอร์ท แอนด์ สปา อ่าวนาง 244 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร.
0 7563 7635-6, 0 7569 5234-6 โทรสาร 0 7563 7655,
0 7569 5237 www.oamhotels.com/vogue-resort-spa/ จำนวน
78 หŒอง ราคา 5,800-6,800 บาท

สบาย แมนชั่น 249 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7563 7643,
08 9866 3950, 08 1894 8770 โทรสาร 0 7563 7204
จำนวน 20 หŒอง ราคา 490-1,500 บาท

สมเกียรติบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา 236 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0
7563 7990-1 โทรสาร 0 7563 7320 www.somkiet buri.com
จำนวน 26 หŒอง ราคา 1,800-10,300 บาท

อดัม บังกะโล 25 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7563 7456, 0
7563 7667 จำนวน 28 หŒอง ราคา 600-1,200 บาท

อนันตบุรินทร์ รีสอร์ท กระบี่ 166 หมู‹ที่ 3 อ‹าวนางซอย 8
ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7566 1551-2 โทรสาร 0 7566 1553
www.anantaburinresort.com จำนวน 75 หŒอง ราคา 1,500 -
5,700 บาท

อ่าวนาง การ์เดน โฮม รีสอร์ท 87/2 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร.
0 7563 7586 โทรสาร 0 7563 7584 จำนวน 20 หŒอง ราคา
600-1,200 บาท

อ่าวนาง แกรนด์ อินน์ 235 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7569
5574, 08 1691 0775 โทรสาร 0 7569 5573 www.krabi
aonanggrandinn.com E-mail: sales@ krabiaonanggrand inn.
com จำนวน 18 หŒอง ราคา 1,000-1,800 บาท

อ่าวนาง ซันเซ็ท 268 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7563 7441-2,
08 1893 3252 โทรสาร 0 7563 7440 www.aonangsunset.
com, E-mail: info@aonangsunset.com จำนวน 44 หŒอง ราคา
1,500-3,200 บาท

อ่าวนาง ซีฟร้อนท์ ไทย รีสอร์ท 273 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0
7563 7591-2 โทรสาร 0 7563 5359 สำนักงานกรุงเทพฯ
โทร. 0 2632 7040, 0 2267 1268 โทรสาร. 0 2652
4929, 0 2267 1267 www.aonang-thairesort.com E-mail:
info@aonang-thairesort.com จำนวน 22 หŒอง ราคา 2,600-
4,900 บาท

อ่าวนาง ธารา ลอร์ด 56 หมู‹ที่ 3 ตำบลอ‹าวนาง โทร.0 7563
7087-8 โทรสาร 0 7563 7089 จำนวน 20 หŒอง ราคา 650 บาท

อ่าวนาง บีช รีสอร์ท 142 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7563
7766-7 โทรสาร 0 7563 7812 สำนักงานกรุงเทพฯ โทร. 0 2662
0373-4 โทรสาร. 0 2662 0372 www.aonang beach.com
จำนวน 17 หŒอง ราคา 2,000-3,000 บาท

อ่าวนาง บ้านเลย์ 22/1 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7563 7108
โทรสาร 0 7563 7932 จำนวน 22 หŒอง ราคา 800-1,800 บาท

อ่าวนาง ปกาสัย รีสอร์ท 88 หมู‹ที่ 3 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7563
7777-8 โทรสาร 0 7563 7637 www.pakasai.com จำนวน
104 หŒอง ราคา 2,800-4,500 บาท

อ่าวนาง ปริ๊นวิลล์ รีสอร์ท 164 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7563
7971-3 โทรสาร 0 7563 7357 www.aonangprince ville.com
จำนวน 50 หŒอง ราคา 4,000-15,000 บาท

เดอะ พาเลซ อ่าวนาง 208 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7563
8369-70 โทรสาร 0 7563 8051 www.thepalace-aonang.
com E-mail: booking@thepalace-aonang.com จำนวน 41 หŒอง
ราคา 1,400-3,100 บาท

อารีธารา รีสอรท์ (ติดทะเล) 177 หมู‹ที่ 3 ตำบลอา‹ วนาง โทร. 0 7563
7377 www.areetararesort.com จำนวน 70 หŒอง ราคา 1,500 -
3,500 บาท

อ่าวนาง เพิร์ล 362 อ‹าวนาง ซอย 7 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 08
7264 5014 (ชาวต‹างประเทศ), 0 7569 5580 www.aonang
pearl.com E-mail: info@aonangpearl.com จำนวน 10 หŒอง
ราคา 500-11,000 บาท

อ่าวนาง พาราไดซ์ รีสอร์ท 25/18 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0
7563 7650-1 โทรสาร 0 7563 7652 www.aonang-paradiseresort.
com E-mail: hotel@aonang-paradise-resort.com จำนวน
34 หŒอง ราคา 2,000-7,500 บาท

อ่าวนาง พรีเมียร์ รีสอร์ท 20/1 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0
7563 7940 โทรสาร 0 7563 8103 จำนวน 9 หลัง ราคา
3,500-4,000 บาท

อ่าวนาง เมาท์เทน พาราไดซ์ 26/11 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร.
0 7563 7659, 08 5113 1373, 08 1679 1959 โทรสาร 0
7563 8063 www.ampresort.com จำนวน 16 หŒอง ราคา 800-
2,200 บาท

อ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท 113 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง (ติดชายทะเล)
โทร. 0 7563 7270-4 โทรสาร 0 7569 5072 www.aonang
villa.com จำนวน 157 หŒอง ราคา 3,000-25,000 บาท

อา่ วนาง วิลเลจ 49/3 หมู‹ที่ 2 ตำบลอา‹ วนาง โทร. 0 7563 7544
จำนวน 28 หŒอง ราคา 1,200-2,200 บาท

อ่าวนาง ออคิด รีสอร์ท 141 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7563
8426, 0 7563 7116, 0 7563 7697 จำนวน 61 หŒอง ราคา
3,000-6,000 บาท

อ่าวนาง ออล ซีซั่น บีช รีสอร์ท 162 หมู‹ที่ 3 ตำบลอ‹าวนาง โทร.
0 7566 1597, 0 7566 1598, 0 7566 1599 โทรสาร 0 7566
1600 www.aonangallseasons.com จำนวน 56 หŒอง ราคา
2,150-4,500 บาท

อมร แมนชั่น 310 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง ซอย 6 โทร. 0 7563
7695 โทรสาร. 0 7569 5651 จำนวน 17 หŒอง ราคา 1,000-
1,500 บาท

อลิส 125 หมู‹ที่ 3 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7563 8000, 0 7563
8101, 0 7566 1243 โทรสาร 0 7563 8100, 0 7566 1236
www.alisthailand.com E-mail: bkk@alisthailand.com จำนวน
34 หŒอง ราคา 1,710-4,905 บาท

เอ็มเมอรัล การเ์ ดน รีสอรท์ 90 หมู‹ที่3 ตำบลอา‹ วนาง โทร. 0 7563
7692, 0 7563 7638 โทรสาร 0 7563 7691 www.krabie
merald.com จำนวน 70 หŒอง ราคา 2,800-6,400 บาท

เดอะ แอล รีสอรท์ 31 หมู‹ที่ 2 ตำบลอา‹ วนาง โทร. 0 7563 7484-6
โทรสาร 0 7563 7322, www.thelresort.com จำนวน 44 หŒอง
ราคา 1,063-2,300 บาท

ไอซ์แลนด์ แมนชั่น (ห‹างจากชายหาด 2 กิโลเมตร) 431 หมู‹ที่ 2
ตำบลอ‹าวนาง โทร. 08 1476 2247 จำนวน 18 หŒอง ราคา
500-800 บาท

 
     
     
อ่าวไผ่ปล้อง และไร่เลย์

อ่าวไผ่ปล้อง

เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท และ วิลล่า กระบี่ (ชายหาดส่วนตัว)
396-396/1 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7563 7789 โทรสาร
0 7563 7800 www.centralhotelsresorts.com จำนวน 192 หŒอง
ราคา 13,000-120,000 บาท

------------------------------------------------

 
 

หาดไร่เลย์ด้านตะวันตก

แซนด์ ซี รีสอร์ท (ติดทะเล) 39 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7581
9463, 08 5691 4786, 08 9738 9994 โทรสาร 0 7581
9470, 0 7581 9426-7 www.krabisandsea.com จำนวน 71
หŒอง ราคา 1,350-5,950 บาท

ไร่เลย์ บีช คลับ (ติดทะเล) 200 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร.
08 4307 8442, 08 6685 9359 โทรสาร 0 7581 9445
www.raileibeachclub.com จำนวน 25 หลัง ราคา 1,200-
22,000 บาท

ไร่เลย์ เบย์ รีสอรท์ แอนด์ สปา (ติดทะเล) 145 หมู‹ที่ 2 ตำบลอา‹ วนาง
โทร. 0 7581 9401-3, 0 7581 9407-8 โทรสาร 0 7581
9409, 0 7581 9404 www.krabi-railaybay.com จำนวน 141
หŒอง ราคา 3,500-19,000 บาท

ไร่เลย์ วิลเลจ กระบี่ รีสอร์ท (ติดทะเล) 544 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง
โทร. 0 7581 9412-3, 08 0531 3443 โทรสาร 0 7562
2579 www.railayvillagekrabi.com E-mail: rsvn@railayvillage
krabi.com, info@ railayvillagekrabi.com จำนวน 49 หŒอง ราคา
4,500-12,000 บาท

หาดไร่เลย์ด้านตะวันออก
(เล‹นน้ำไม‹ไดŒ เปšนที่จอดเรือโดยสาร)

ซันไรส์ ทรอปิคอล รีสอร์ท 39 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7581
9418-20, 08 1979 6299 โทรสาร 0 7581 9421 www.
sunrisetropical.com จำนวน 40 หŒอง ราคา 2,000-5,750 บาท

ไดมอนด์ ไพรเวท รีสอร์ท 36 หมู‹ที่ 1 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7562
1729 www.diamondhotelgroup.com จำนวน 36 หŒอง ราคา
1,800-3,800 บาท

ไดมอนด์ เคฟ รีสอร์ทแอนด์สปา 36 หมู‹ที่ 1 ตำบลอ‹าวนาง โทร./
โทรสาร 0 7581 9443 www.diamondhotelgroup.com
จำนวน 83 หŒอง ราคา 2,000-4,800 บาท

บุหงา ธานี รีสอร์ท แอนด์ สปา 479 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0
7581 9451-4 โทรสาร 0 7581 9455 www.bhunga
thani.com/ จำนวน 60 หŒอง ราคา 5,000-13,000 บาท

ไร่เลย์ ภูตะวัน รีสอร์ท 494/1 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0
7581 9479, 08 4096 4994 โทรสาร. 0 7581 9478
www.railayphutawanresort.com/ จำนวน บังกะโล 41 หลัง ราคา
300-2,300 บาท

ไรเ่ ลย์ วิว พอยท์ บังกะโล 250 หมู‹ที่ 2 ตำบลอา‹ วนาง โทร. 0 7581
9428, 08 3533 3398, 08 2429 9090 โทรสาร 0 7581
9429 www.viewpointresort66.com จำนวน 89 หŒอง ราคา
300-6,800 บาท

อัญญาวี ไร่เลย์ รีสอร์ท 390 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 08
1537 5517, 0 7581 9437-8 โทรสาร 0 7581 9439, 0
7566 1399 www.anyavee.com จำนวน 62 หŒอง ราคา
2,100-3,500 บาท

------------------------------------------------

 

 
 

หาดถ้ำพระนาง อ่าวไร่เลย์

รายาวดี พรีเมียร์ กระบี่ รีสอร์ท (ติดทะเล) 214 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าว
นาง โทร. 0 7562 0740-3 โทรสาร 0 7562 0630 กรุงเทพฯ
โทร. 0 2301 1852 www.rayavadee.com จำนวน 102 หŒอง
ราคา 22,834-188,320 บาท

อ่าวต้นไทร
ต้นไทร เบย์ รีสอร์ท (ติดทะเล) 18 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวนาง โทร.
0 7563 7234, 0 7563 7234, 08 9874 3969 โทรสาร.
0 7569 5599 www.tonsaibayresort.com จำนวน 40 หŒอง
ราคา 1,500-3,200 บาท

หาดอ่าวน้ำเมา
ไดมอนด์รีสอร์ท 36 หมู‹ที่ 1 ตำบลอ‹าวนาง โทร. 0 7566 2134-6
โทรสาร 0 7566 www.diamondhotelgroup.com จำนวน 84
หŒอง ราคา 1,000-2,200 บาท

เกาะปอดะ
ปอดะ บังกะโล ตำบลอ‹าวนาง โทร. 08 1970 1142 โทรสาร 0
7563 7051 จำนวน 25 หŒอง ราคา 800-1,200 บาท

หาดคลองม่วง
คลองม่วง ซันเซ็ต เฮาส์ 119 หมู‹ที่ 3 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองฯ
โทร. 0 7560 0031, 08 1894 3317 โทรสาร 0 7560 0157
จำนวน 8 หŒอง ราคา 893-1,034 บาท

เชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท (ติดทะเล) 155 หมู‹ที่ 2 หาดคลองม‹วง
ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองฯ โทร. 0 7562 8000 โทรสาร 0
7562 8028 กรุงเทพฯ โทร. 0 2620 9889 โทรสาร 0 2620
9006 www.sheraton.com/krabi จำนวน 240 หŒอง ราคา
5,000-16,500 บาท

โซฟิเทล โภคีธรา กระบี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา (ติดทะเล มีถนนกั้น)
200 หมู‹ที่ 3 หาดคลองม‹วง ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองฯ โทร. 0
7562 7800-90 โทรสาร 0 75627899 www.sofitel.com/asia
จำนวน 276 หŒอง ราคา 5,223-26,589 บาท

เดอะ กระบี่ แซนด์ รีสอร์ท (ติดทะเล มีถนนกั้น) 118 หมู‹ที่ 3
หมู‹บŒานคลองม‹วง ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองฯ โทร./โทรสาร 0
7560 0027-8 www.krabisands.com จำนวน 26 หŒอง ราคา
2,000-4,500 บาท

นาคามันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา (ติดทะเล) 126 หมู‹ที่ 3 ตำบล
หนองทะเล อำเภอเมืองฯ โทร. 0 7562 8200 โทรสาร 0 7564
4390 www.nakamanda.com จำนวน 39 หŒอง ราคา 6,200-
45,000 บาท

ไพน์ บังกะโล (อ่าวเสี้ยว) (ติดทะเล) 99 หมู‹ที่ 2 ตำบลหนองทะเล
อำเภอเมืองฯ โทร. 0 7564 4332, 0 7560 0124 www.pine
bungalow.com E-mail: info@pinebungalow.com จำนวน 30
หŒอง ราคา 500-1,500 บาท

บียอน รีสอร์ท กระบี่ (ติดทะเล) 98 หมู‹ที่ 3 หาดคลองม‹วง ตำบล
หนองทะเล อำเภอเมืองฯ โทร. 0 7562 8300 โทรสาร 0 7562
8399 กรุงเทพฯ โทร. 0 2616 3140-4 โทรสาร. 0 2616 3145
www.kratagroup.com/beyond-krabi จำนวน 171 หŒอง ราคา
4,550-19,000 บาท

อ่าวท่าเลน
เอกเขนก รีสอร์ท 109 หมู‹ที่ 3 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองฯ โทร. 0
7570 0235, 08 1490 5759 โทรสาร. 0 7570 0236 www.
akanakresort.com จำนวน 10 หŒอง ราคา 2,000-4,800 บาท

หาดทับแขก
เดอะ ทับแขก บูติก รีสอร์ท กระบี่ (ติดทะเล) 123 หมู‹ที่ 3 ตำบล
หนองทะเล อำเภอเมืองฯ กระบี่ โทร. 0 7562 8400 โทรสาร 0
7562 8499 www.tubkaakresort.com จำนวน 42 หŒอง ราคา
15,000-59,000 บาท

ทับแขก ซันเซ็ท บีช รีสอร์ท (ติดทะเล) 109 หมู‹ที่ 3 ตำบลหนอง
ทะเล โทร. 0 75628 600 โทรสาร 0 7562 8666 กรุงเทพฯ โทร.
0 2939 3016 โทรสาร. 0 2939 3445 www.tupkaek sunset.
com E-mail: reservation@tupkaeksunset.com จำนวน 32 หŒอง
(บังกะโล 26 หลัง และ วิลล‹า 6 หลัง) ราคา 2,700-5,500 บาท

ภูเล เบย์ อะริซ-คาร์ลตัน รีเซิร์ฟ (ติดทะเล) 111 หมู‹ที่ 3 ตำบล
หนองทะเล โทร. 0 7562 8111 โทรสาร 0 7562 8191
www.phulay-bay.com จำนวน 54 หŒอง ราคา 17,805-
40,358 บาท

อมารี โวค รีสอร์ท (ติดทะเล) 149 หมู‹ที่ 3 ตำบลหนองทะเล โทร.
0 7560 7777 โทรสาร 0 7560 7700 www.amari.com
จำนวน 57 หŒอง ราคา 5,400-25,400 บาท

อัญญาวี ทับแขก บีช รีสอร์ท (ติดทะเล) 146 หมู‹ที่ 3 ตำบลหนอง
ทะเล โทร. 0 7560 7200-49 โทรสาร 0 7560 7222 www.
anyavee.com จำนวน 81 หŒอง ราคา 3,500-50,000 บาท

 
     
อำเภออ่าวลึก

อ่าวลึก รีสอร์ท (ติดน้ำตก) 2/6 หมู‹ที่ 2 ตำบลอ‹าวลึกใตŒ โทร.
0 7568 1133 จำนวน 18 หŒอง ราคา 300-700 บาท

ใกล้วัดถ้ำเสือ
ไทเกอร์ เฮาส์ 80/12 หมู‹ที่ 11 ถนนถ้ำเสือ ตำบลกระบี่นŒอย โทร.
0 7563 1625 จำนวน 14 หŒอง ราคา 200-300 บาท

ใกล้สระมรกต
มรกต รีสอร์ท 15 หมู‹ที่ 2 คลองท‹อมเหนือ โทร. 08 1415 1982
จำนวน 5 หŒอง ราคา 400-600 บาท

คิว ซี เฮาส์ 69 หมู‹ที่ 2 ตำบลคลองท‹อมใตŒ อำเภอคลองท‹อม โทร.
0 7569 9184 จำนวน 7 หŒอง ราคา 200-250 บาท

เกาะศรีบอยา
ซีวิว ศรีบอยา รีสอร์ท 70 หมู‹ที่ 7 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง
โทร. 08 1606 3278 จำนวน 8 หŒอง ราคา 500- 1,200 บาท

ศรีบอยา บังกะโล 34 หมู‹ที่‹ 7 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง
โทร. 0 7561 8026, 08 1979 3344 www.siboya bungalows.
com บังกะโล 20 หŒอง บŒานพัก 20 หลัง ราคา 200-1,800 บาท

 
     
     
อำเภอเหนือคลอง

เกาะปู (เกาะจำ)
กรีน การ์เด้น รีสอร์ท 529 หมู‹ที่ 6 ตำบลเหนือคลอง โทร. 0 7560
1663 จำนวน 9 หŒอง ราคา 200-300 บาท

เกาะจำ ลอด์จ 286 หมู‹ที่ 3 ตำบลเกาะศรีบอยา โทร. 0 7561
8275, 08 1330 2962 โทรสาร 0 7561 8276 E-mail: info@
kohjumlodge.com จำนวน 19 หŒอง ราคา 4,500-7,000 บาท

เกาะปู วัลเล่ย์ รีสอร์ท 286 หมู‹ที่ 2 บŒานเกาะปู ตำบลเกาะศรีบอยา
โทร. 08 1077 9560, 08 7280 8458 www.kohpuvalley resort.
blogspot.com E-mail: kohpuvalleyresort@gmail.com จำนวน 12
หŒอง ราคา 300-600 บาท

เกาะศรีบอยา บังกะโล 37 หมู‹ที่ 4 ตำบลเกาะศรีบอยา โทร. 0 7561
8026 จำนวน 20 หŒอง ราคา 200-1,800 บาท

โกลเด้นท์ เพิร์ล 308 หมู‹ที่ 5 ตำบลเกาะศรีบอยา (เกาะจำ) โทร.
0 7561 8131, 08 9221 1855 จำนวน 20 หŒอง ราคา 300-
1,500 บาท

จอย บังกะโล 136 หมู‹ที่ 2 ตำบลเกาะศรีบอยา (เกาะจำ) โทร.
0 7561 8199, 08 9920 2443 www.kohjum.com/joy จำนวน
30 หŒอง ราคา 150-600 บาท

ซีซัน บังกะโล 159 หมู‹ที่ 5 ตำบลเกาะศรีบอยา (เกาะจำ) โทร.
08 1895 0049 www.seasonbungalowkohjum.com จำนวน
36 หŒอง ราคา 350-1,700 บาท

โบว์แดง 291 หมู‹ที่ 3 ตำบลเกาะศรีบอยา (เกาะจำ) โทร. 08 1494
8760 จำนวน 15 หŒอง ราคา 80-100 บาท

บอง โอ มี่ บีช คอทเทจ 226 หมู‹ที่ 2 (เกาะปู) ตำบลเกาะศรีบอยา
อำเภอเหนือคลอง โทร. 08 1844 9069, 08 6560 9977,
www.bonhomiebeach.com จำนวน 10 หŒอง ราคา 500-900 บาท

ลูบัว ฮัท 141 หมู‹ที่ 2 บŒานเกาะปู ตำบลเกาะศรีบอยา โทร. 08
1388 9241, 08 1959 4576, 08 7272 7711 www.
luboahut.com จำนวน 9 หŒอง ราคา 500-1,200 บาท

นิว บังกะโล 304 หมู‹ที่ 3 ตำบลเกาะศรีบอยา (เกาะจำ) โทร. 0 7561
8116, 08 9726 2652 จำนวน 24 หŒอง ราคา 300-500 บาท

นันทา เดอ เดอลักซ์ 153 หมู‹ที่ 4 ตำบลตลิ่งชัน หาดยาว โทร. 08
1445 5617 โทรสาร 08 6471 3695 จำนวน 21 หŒอง ราคา
3,000-17,000 บาท

ติง ไหร เบย์ รีสอร์ท 134 หมู‹ที่ 5 ตำบลเกาะศรีบอยา (เกาะ
จำ) โทร. 08 7277 7379, 08 7263 3881 www.tingrai
bay.com จำนวน 9 หŒอง ราคา 500 บาท

วู๊ดแลนด์ ลอร์ด 188 หมู‹ที่ 3 ตำบลเกาะศรีบอยา (เกาะจำ) โทร. 0
7561 8269, 08 1893 5330 www.woodland-koh-jum.com
จำนวน 14 หŒอง ราคา 500-1,400 บาท

อันดามัน บีช รีสอร์ท 92 หมู‹ที่ 3 ตำบลเกาะศรีบอยา (เกาะจำ)
โทร. 08 1693 1346, 08 1476 3689, 08 9724 1544 โทรสาร
0 7561 2883 www.andaman-kohjum.makewe beasy.com
จำนวน 45 หŒอง ราคา 350-2,500 บาท

 
     
     
 
ที่มาของภาพ และข้อมูล
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ท่องเที่ยวทะเลไทย
อ่าวไทยตะวันตก
เที่ยวตลอดทั้งปี คลื่นลมแรง ในช่วงฤดูฝน บริเวณ ชะอำ หัวหิน ปราณบุรี ทะเลประจวบฯ
 
ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน
อันดามันเหนือ ปลอดมรสุม พ.ย. - เม.ย. บริเวณ หมู่เกาะสิมิลัน เกาะตาชัย หมู่เกาะสุรินทร์ / อันดามันใต้ ปลอดมรสุม ต.ค.-พ.ค บริเวณตั้งแต่ภูเก็ตลงไปถึงตะรุเตา
 
     
อ่าวไทยตะวันออก
พฤศจิกายน - เมษายน ปลอดลมมรสุม อ่าวไทยตอนบนบริเวณ พัทยา สัตหีบ แสมสาร เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด


 
ทะเลใต้ ฝั่งอ่าวไทย
พฤษภาคม-ตุลาคม ปลอดมรสุม อ่าวไทยตอนกลาง และตอนล่าง บริเวณ เกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง และกองหินโลซิน
 
   
 
* สำหรับผู้ประกอบการที่พัก บังกาโล รีสอร์ท, ร้านอาหาร, ร้านค้า และสถานประกอบการอื่นๆ สามารถแจ้งเพิ่ม แก้ไขข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการ และโปรโมชั่นได้ฟรี
ผ่านทาง e-mail : seathailandtoday@ .com  
 
:: พันธมิตร(Partner) กับ SeaThailandToday.com
ร่วมเป็นพันธมิตร(Partner) กับเราเพื่อสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจของท่าน
แบบเพื่อนบ้าน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
  ผู้ประกอบการสามารถแจ้งข้อมูลรายละเอียดของที่พัก บังกะโล รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ของผู้ประกอบการให้กับ SeaThailandToday.com เพื่อรับหน้าเว็บเพจประชาสัมพันธ์ฟรี 1 หน้า พร้อมทั้งรับสิทธิ์แจ้งแก้ไขรายละเอียด และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>
แบบเพื่อนใจดี (นำสินค้าหรือบริการของท่าน มาแลกบริการของเรา)
  รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานเหมือนเพื่อนบ้าน และรับมากกว่า เช่น โฆษณาฟรีในตำแหน่งแบนเนอร์ว่าง, ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวหน้าแรก SeaThailandToday.com , fanpage, Google+ และ twitter ส่วนลด และบริการโฆษณาฟรี /บริการออกแบบเว็บไซต์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>

อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่
สำหรับผู้ประกอบการ  
ติดต่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์ ดูรายละเอียดตำแหน่ง Banner อัตราค่าโฆษณา และโปรโมชั่น อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่  
   
   
สะสมแต้ม จิกทะเลพลัส
ลงโฆษณากับเราวันนี้ รับแต้มสะสมเพื่อแลกรางวัลโฆษณาฟรีกับ SeaThailandToday.com
 
     
 
:: เมนูทะเลไทย

ข้อมูลเมืองชายทะเลไทย
โปรโมชั่นทะเลไทย
การเดินทาง
ข่าว บทความ ทะเลไทย
เที่ยวทะเลไทย
   อ่าวไทยตะวันออก
   อ่าวไทยตะวันตก
   ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน
   ทะเลใต้ ฝั่งอ่าวไทย

กิจกรรมเที่ยวทะเลไทย
เส้นทางท่องเที่ยวทะเลไทย
ปฏิทินท่องเที่ยว
สัมผัสทะเลไทย
บันทึกความทรงจำ
ที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
รีวิวที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
ร้านอาหาร กาแฟ เครื่องดื่ม
รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
ห้องภาพ 
A2
A3
 
:: Banner tour
 
:: Banner tour 2