เกี่ยวกับเรา | บริการ | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
 
 
ปลายทาง  |  รีวิวเที่ยวทะเล  |  รีวิวที่พัก  |  รีวิวร้านอาหาร  |  สัมผัสทะเลไทย
บริการ  :   โปรโมชั่น  |  ตั๋วเครื่องบิน  |  โรงแรม ที่พัก  |  แพคเกจทัวร์ |  ท่าเรือ-เรือเช่า  |  ข้อมูลการเดินทาง
 
:: ปลายทาง
อ่าวไทยตะวันออก
อ่าวไทยตะวันตก
ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน
ทะเลใต้ ฝั่งอ่าวไทย
เตรียมตัวเที่ยวทะเล
 
เกี่ยวกับเรา
สำหรับผู้ประกอบการ
   โฆษณากับเรา
   พันธมิตรกับเรา
   สะสมแต้ม จิกทะเลพลัส

:: เกาะ เมืองชายทะเล > ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน
หมู่เกาะระนอง-แหลมสน-ลำน้ำกระบุรี
หมู่เกาะสุรินทร์-ตาชัย
เขาหลัก-หมู่เกาะสิมิลัน
หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

หมู่เกาะลันตา เกาะรอก

ภูเก็ต-เขาสิรินาถ
ทะเลตรัง-หาดเจ้าไหม
ตะรุเตา- อาดัง ราวี หลีเป๊ะ
 
B08,
B09

สารบัญที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
รีวิวที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
การเดินทาง
โปรโมชั่น
บันทึกความทรงจำ


 
เกาะลันตา > ที่พัก บังกะโล รีสอร์ท  
ภาพโดย thai.tourismthailand.org, www.facebook.com/Pacharaanong Hirunsalee, www.facebook.com/WhiteCloudTravel
 
ที่พักเกาะลันตา pantip, ที่พัก เกาะลันตา pantip, ที่พักเกาะลันตาติดทะเล, ที่พักเกาะลันตา ติดทะเล, ที่พัก เกาะลันตา ติด ทะเล, ที่พักเกาะลันตา ราคาถูก pantip, ที่พักเกาะลันตาราคาถูก pantip, ที่พักเกาะลันตาราคาถูก
ที่พัก บังกะโล รีสอร์ท ใน เกาะลันตา
หาดคลองดาว หาดพระแอะ (หาดลองบีช)
หาดคอกวาง และหาดคลองโขง หาดคลองโตบ และหาดคลองนิน
หาดคลองน้ำจืด และหาดบากันเตียง หาดคลองจาก และหาดไม้ไผ่
 
ที่พัก บังกะโล รีสอร์ท
หาดคลองดาว
เกาะบู บู
บู บู ไอซ์แลนด์ รีสอร์ท 9 ถนนคงคา ตำบลปากน้ำ โทร. 0 7561
8066 สำนักงาน 0 7561 1693 บังกะโล 15 หŒอง ราคา 400-600 บาท
 
 

-------------------------------------------
หาดคลองดาว

โกลเด้น เบย์ คอทเทจ 22 หมู‹ที่ 3 ตำบลศาลาด‹าน โทร. 0 7568
4161, 08 4844 8215 โทรสาร 0 7568 4162 www.
goldenbaycottagelanta.com E-mail: sales@goldenbay cottagelanta.
com จำนวน 31 หŒอง ราคา 2,550-9,170 บาท

คลองดาว บีช รีสอร์ท 16 หมู‹ที่ 1 ตำบลศาลาด‹าน โทร. 0 7568
4151 โทรสาร 0 7568 4417 จำนวน 44 หŒอง ราคา 400-1,200 บาท

คอสต้า ลันตา 212 หมู‹ที่ 1 ตำบลศาลาด‹าน โทร. 0 7568
4186 โทรสาร. 0 7568 4185 กรุงเทพฯ โทร. 0 2662 3550
โทรสาร. 0 2260 9067 www.costalanta.com จำนวน 22 ห้Œอง
ราคา 3,200-11,200 บาท

ชฎา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา 279 หมู‹ที่ 1 ตำบลศาลาด‹าน โทร.
0 7566 8124-7 โทรสาร 0 7566 8123 www.chadabeachlanta.
com E-mail: res_lanta@chadahotel.com จำนวน 192 หŒอง
ราคา 5,000-19,000 บาท

ชบา บังกะโล แอนด์ อาร์ต แกลอรี่ 20 หมู‹ที่ 3 ตำบลศาลาด‹าน
โทร. 0 7568 4823 โทรสาร. 0 7568 4118 www.krabidir
.com/chababungalows E-mail: toi_chaba_gallery@yahoo .com
จำนวน 22 หŒอง ราคา 500-4,000 บาท

เซ้าเทิร์น ลันตา รีสอร์ท 105 หมู‹ที่ 3 ตำบลศาลาด‹าน หาดคลองดาว
โทร. 0 7568 4175-7 โทรสาร 0 7568 4174
www. southernlanta.com E-mail: contact@southernlanta.com
จำนวน 90 หŒอง ราคา 1,000-14,000 บาท

ดี อาร์ ลันตา เบย์ รีสอร์ท 206 หมู‹ที่ 3 ตำบลศาลาด‹าน โทร. 08
1970 6904, 0 7566 8383 โทรสาร. 0 7566 8384 www.
drlantabayresort.com E-mail: info@drlantabayresort .com
จำนวน 55 หŒอง ราคา 1,200-6,000 บาท

ไดมอนด์ แซนด์ แพเลซ 117 หมู‹ที่ 3 ตำบลศาลาด‹าน โทร. 0 7568
4135-6 จำนวน 20 หŒอง ราคา 500-1,000 บาท

มายา เกาะลันตา รีสอรท์ 164 หมู‹ที่ 3 ตำบลศาลาดา‹น โทร. 0 7568
4267-8 โทรสาร 0 7568 4269 www.mayalanta.com จำนวน
18 หŒอง ราคา 3,900-8,800 บาท

บาหรา บังกะโล 232 หมู‹ที่ 3 ตำบลศาลาด‹าน โทร. 0 7568 4644-
5, 08 1684 1714 โทรสาร 0 7568 4645 E-mail: baahra@
gmail.com จำนวน 20 หŒอง ราคา 350-950 บาท

รอยัล ลันตา รีสอร์ท แอนด์ สปา 222 หมู‹ที่ 3 ตำบลศาลาด‹าน
โทร. 0 7568 4361, 08 1348 7488 โทรสาร 0 7568 4362
www.royallanta.com จำนวน 48 หŒอง ราคา 2,800-12,300 บาท

ลันตา การ์เด้น โฮม 18 หมู‹ที่ 3 ตำบลศาลาดา‹ น โทร. 0 7568 4084,
08 1537 9635, 08 6943 7780 โทรสาร 0 7568 4611
www.lantagardenhome.com E-mail: info@lantagardenhome.com
จำนวน 22 หŒอง ราคา 500-4,500 บาท

ลันตา ซี เฮาส์ 15 หมู‹ที่ 3 ตำบลศาลาด‹าน โทร. 0 7568 4073-4
โทรสาร 0 7568 4113 www.seahouseresort.com จำนวน 62
หŒอง ราคา 1,300-8,000 บาท

ลันตา ซัมเมอร์ เฮาส์ 208 หมู‹ที่ 3 ตำบลศาลาด‹าน โทร. 0 7566
8098, 08 1787 9343 โทรสาร 0 7566 8099 www.lanta
summer.com E-mail: lantasummer@yahoo.com จำนวน 28 หŒอง
ราคา 1,400-4,500 บาท

ลันตา ซีนิค บังกะโล 215 หมู‹ที่ 3 ตำบลศาลาด‹าน โทร. 0 7568
4231 โทรสาร. 0 7568 4481 www.lanta-scenic.com จำนวน
21 หลัง ราคา 500-1,000 บาท

ลันตา บีช การ์เด้น (ติดทะเล) 199 หมู‹ที่ 3 ตำบลศาลาด‹าน โทร.
0 7568 4227, 08 1606 6344 www.lantabeach garden.com
จำนวน 28 หŒอง ราคา 400-2,900 บาท

ลันตา วิลล่า รีสอร์ท 14 หมู‹ที่ 3 ตำบลศาลาด‹าน โทร. 0 7568
4129, 08 1536 2527 โทรสาร 0 7568 4131 www.lanta
villaresort.com E-mail: reservation@lantavillaresort.com จำนวน
60 หŒอง ราคา 650-2,500 บาท

ลันตา ไอซ์แลนด์ รีสอร์ท (ติดทะเล) 10 หมู‹ที่ 3 ตำบลศาลาด‹าน
เกาะลันตา โทร.0 7568 4124 โทรสาร 0 7568 4128 www.
lantaislandresort.com จำนวน 51 หŒอง ราคา 500-2,400 บาท

ลากูน่า บีช คลับ 165 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน โทร./โทรสาร
0 7566 8172 www.laguna-beach-club.com E-mail: reservation@
laguna-beach-club.com จำนวน 38 หŒอง ราคา 1,150-
5,900 บาท

สตาร์วิน ลันตา ลอดจ์ 139 หมู‹ที่ 3 ตำบลศาลาดา‹ น โทร. 0 7568
4105, 08 6684 4022 จำนวน 8 หŒอง ราคา 400-800 บาท

อนันดา ลันตา รีสอรท์ 224 หมู‹ที่ 3 ตำบลศาลาดา‹ น โทร. 0 7566
8200-4 โทรสาร 0 7566 8333 www.anandalanta.com จำนวน
48 หŒอง ราคา 1,500 - 3,500 บาท

อันดามัน ลันตา รีสอร์ท (ติดทะเล) 142 หมู‹ที่ 3 ตำบลศาลาด‹าน
โทร. 0 7568 4200-2 www.andamanlanta.com จำนวน 75
หŒอง ราคา 1,200-6,900 บาท

โอเชี่ยน วิว รีสอร์ท 193 หมู‹ที่ 3 ตำบลศาลาด‹าน โทร. 0 7568
4089-91 โทรสาร 0 7568 4656 www.oceanviewlanta.com
E-mail: oceanviewlanta@gmail.com จำนวน 27 หŒอง ราคา
600-3,500 บาท

ฮอลิเดย์ วิลล่า 220 หมู‹ที่ 3 ตำบลศาลาด‹าน โทร. 0 7568
4370-2, 08 1893 3737 โทรสาร 0 7568 4375
www.holidayvillalanta.com E-mail: info@holidayvilla lanta.com
จำนวน 42 หŒอง ราคา 2,500-5,000 บาท

 
     
     
หาดพระแอะ (หาดลองบีช)

หาดพระแอะ (หาดลองบีช)

กู๊ดเดย์ ลันตา ชาเลต์ แอนด์ รีสอร์ท 183 หมู‹ที่ 2 ตำบลศาลาด‹าน
โทร. 0 7568 4186, 08 1676 4875 โทรสาร 0 7568 4187
www.gooddayslanta.com E-mail: info@gooddays lanta.com
จำนวน 44 หŒอง ราคา 1,000-5,000 บาท

ซายัง บีช 72 หมู‹ที่ 3 ตำบลศาลาดา‹น โทร. 0 7568 4156, 08 1536
9649 โทรสาร 0 7568 4568 www.sayangresort.com จำนวน
29 หŒอง ราคา 600-3,300 บาท

ฌ ทรอปิคานา ลันตา รีสอร์ท 352 หมู‹ที่ 2 ตำบลศาลาด‹าน โทร.
0 7566 7122-4, 0 7562 1309, 08 1895 9718 โทรสาร.
0 7562 1326 www.lantatropicanaresort.com จำนวน 24 หŒอง
ราคา 1,300-4,900 บาท

มุก ลันตา บูติก รีสอร์ท แอนด์ สปา 343 หมู‹ที่ 2 ตำบลศาลา
ด‹าน โทร. 0 7568 4638, 08 1875 4757, 08 1677 9631
โทรสาร 0 7568 4658 www.mooklanta.com จำนวน 20 หŒอง
ราคา 500-3,500 บาท

รีแลกซ์ เบย์ รีสอร์ท (ติดทะเล) 111 หมู‹ที่ 2 ตำบลศาลาด‹าน
โทร. 0 7568 4430, 0 7568 4194 โทรสาร 0 7568 4196
www.relaxbay.com จำนวน 46 หŒอง ราคา 900-5,200 บาท

ลันตา การ์เดน ฮิลล์ รีสอร์ท 242 หมู‹ที่ 2 ตำบลศาลาด‹าน โทร. 0
7568 4332-3, 0 7568 4210-1 โทรสาร 0 7568 4212 www.
lantagardenhill.com จำนวน 19 หŒอง ราคา 1,000-2,000 บาท

ลันตา แคชชัวริน่า บีช รีสอร์ท (ติดทะเล) 288 หมู‹ที่ 3 ตำบลศาลา
ด‹าน โทร. 0 7568 4685-8 โทรสาร 0 7568 4689 www.
lantacasuarina.com จำนวน 65 หŒอง ราคา 1,500-5,700 บาท

ลันตา ซันนี่ เฮาส์ 42 หมู‹ที่ 2 ตำบลศาลาด‹าน โทร. 0 7568
4347, 08 1978 6613 โทรสาร 0 7568 4772 จำนวน 22
หŒอง ราคา 500-2,200 บาท

ลันตา แซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 279 หมู‹ที่ 3 ตำบลศาลาด‹าน
โทร. 0 7568 4033-4, 08 9724 2682 โทรสาร 0 7568 4636
www.lantasand.com จำนวน 78 หŒอง ราคา 3,500-21,000 บาท

ลันตา นครา รีสอร์ท 172 หมู‹ที่ 3 ตำบลศาลาด‹าน โทร. 0 7568
4198 โทรสาร 0 7568 4673 www.lantalongbeach.com
E-mail: info@lantalongbeach.com จำนวน 141 หŒอง ราคา
1,400-6,700 บาท

ลันตา นิว บีช บังกะโล 122 หมู‹ที่ 2 ตำบลศาลาดา‹น โทร. 0 7566
7073, 08 9726 4423, 08 6942 5897 โทรสาร 0 7568
4182 จำนวน 36 หŒอง ราคา 1,000-1,800 บาท

ลันตา ปาล์มบีช บังกะโล (ติดหาด) 47 หมู‹ที่ 3 ตำบลศาลาด‹าน
โทร. 0 7568 4406, 08 1787 9483 www.lantapalmbeach
resort.com จำนวน 35 หŒอง ราคา 300-1,500 บาท

ลันตา เพิรล์ บีช รีสอรท์ 233 หมู‹ที่ 3 ตำบลศาลาดา น โทร. 0 7568
4204, 08 6586 9283 โทรสาร 0 7568 4538 www.lanta
pearlbeach.com จำนวน 29 หŒอง ราคา 600-1,500 บาท

ลันตา ฟูลมูน เบย์ วิว รีสอร์ท 261 หมู‹ที่ 2 ตำบลศาลาด‹าน โทร.
08 4714 9241, 08 3991 1330 กรุงเทพฯ โทร. 0 2164
1001-7, 0 2673 3107-9 www.lantafullmoon.com จำนวน 21
หŒอง ราคา 554-1,329 บาท

ลันตา มารีน่า รีสอร์ท 147 หมู‹ที่ 2 ตำบลศาลาด‹าน โทร. 0 7568
4168, 08 9729 7378 www.lantamarina.com จำนวน 23
หŒอง ราคา 900-2,500 บาท

ลันตา รีสอร์ท 243 หมู‹ที่ 3 ตำบลศาลาด‹าน โทร. 0 7568 4910,
0 7568 4911-3, 0 7568 4222โทรสาร 0 7568 4910 www.
lantaresort.net จำนวน 178 หŒอง ราคา 3,400-20,000 บาท

ลันตา ลองบีช รีสอรท์ 172 หมู‹ที่ 3 ตำบลศาลาดา น โทร. 0 7568
4178-80 โทรสาร 0 7568 4673 www.lantalongbeach.com
จำนวน 148 หŒอง ราคา 800-3,000 บาท

ลยานะ รีสอร์ท แอนด์ สปา 272 หมู‹ที่ 3 ตำบลศาลาด‹าน โทร.
0 7560 7100 โทรสาร 0 7560 7199 www.layanaresort .com
จำนวน 50 หŒอง ราคา 6,500-21,400 บาท

แอล ดี บังกะโล (แซนดี้ บีช บังกะโล) 46/1 หมู‹ที่ 3 ตำบลศาลาด‹าน
โทร. 0 7568 4548-9 จำนวน 23 หŒอง ราคา 400-1,400 บาท

 
     
     
หาดคอกวาง และหาดคลองโขง

หาดคอกวาง

คอกวาง บีช รีสอร์ท 16 หมู‹ที่ 1 ตำบลศาลาด‹าน โทร. 0 7566
8260-1, 08 1787 5231 โทรสาร 0 7566 8259 www.lantakawkwangresort.
com E-mail: kawkwangresort@yahoo.com
จำนวน 55 หŒอง ราคา 450-4,600 บาท

ศาลาตัน รีสอรท์ (ติดทะเล) 166 หมู‹ที่ 1 ตำบลศาลาดา‹ น โทร. 0 7562
0526, 0 7566 8111-2 โทรสาร 0 7568 4114 www.salatan
resort.com E-mail: info@salatanresort.com จำนวน 23 หŒอง
ราคา 800-4,000 บาท

----------------------------------------------
หาดคลองโขง

ซี แซนด์ ซัน รีสอร์ท 286 หมู‹ที่ 2 ตำบลศาลาด‹าน โทร. 0 7566
7128 โทรสาร 0 7566 7129 กรุงเทพฯ โทร. 0 2637 5334-6
โทรสาร 0 2637 5049 www.seasandsunresort.com จำนวน 16
หŒอง ราคา 1,200-2,600 บาท

ฟิชเชอร์แมน คอทเทจ (ติดหาด) 190 หมู‹ที่ 2 ตำบลศาลาด‹าน โทร.
0 7566 7217, 08 1476 1529 www.fishermanscottage.biz
จำนวน 9 หŒอง ราคา 1,500 บาท

ลันตา นิว โคโคนัท 22 หมู‹ที่ 2 ตำบลศาลาด‹าน โทร. 0 7566
7107, 08 1537 7590 โทรสาร 0 7566 7108 จำนวน 15
หŒอง ราคา 1,500-2,500 บาท

ลันตา พาวิเลี่ยน รีสอร์ท (ติดทะเล) 120 หมู‹ที่ 2 ตำบลศาลาด‹าน
โทร. 0 7566 7079, 08 9652 1148 โทรสาร 0 7566 7211
www.lantapavilion.com E-mail: info@lantapavilion.com จำนวน
35 หŒอง ราคา 800-1,800 บาท

ลันตา ริเวียร่า รีสอร์ท 90/4 หมู‹ที่ 2 ตำบลศาลาด‹าน โทร. 0 7568
4300-1 โทรสาร 0 7568 4812 www.lantariviera.com จำนวน
50 หŒอง ราคา 900-2,500 บาท

ลันตา เอ็มเมอรัล บังกะโล 154 หมู‹ที่ 2 ตำบลศาลาด‹าน โทร. 0
7566 7037, 08 6947 1194, 08 4132 2255, 08 4690
1653, 08 6947 1194 โทรสาร 0 7566 7098 www.lanta
emeraldresort.com จำนวน 29 หŒอง ราคา 500-2,400 บาท

แวร์ เอลซ์ (ติดทะเล) 149 หมู‹ที่ 2 ตำบลศาลาด‹าน โทร. 0 7566
7173, 08 1536 4870 จำนวน 22 หŒอง ราคา 500-2,500 บาท

 
     
     
หาดคลองโตบ และหาดคลองนิน

หาดคลองโตบ

มูนไลต์ เบย์ รีสอร์ท (ติดทะเล) 69 หมู‹ที่ 8 ตำบลเกาะลันตาใหญ่
โทร. 0 7566 2590-1, 08 1599 9745 โทรสาร 0 7566
2594 www.moonlight-resort.com จำนวน 32 หŒอง ราคา
2,500-8,900 บาท

รวิวาริน รีสอร์ท แอนด์ สปา 139 หมู‹ที่ 8 ตำบลเกาะลันตาใหญ่
โทร. 0 7560 7400-98 โทรสาร 0 7560 7499 กรุงเทพฯ โทร.
0 2664 3490-4 www.rawiwarin.com จำนวน 185 หŒอง ราคา
5,000-75,000 บาท

ลันตา พาเลซ 29 หมู‹ที่ 8 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ โทร. 0 7566
2571-4, 08 6788 5880 โทรสาร 0 7566 2575 www. lantapalace.
com จำนวน 53 หŒอง ราคา 900-2,700 บาท

----------------------------------------------
หาดคลองนิน

คลีน บีช 16 หมู‹ที่ 6 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ โทร. 0 7566 2652,
08 7270 0590, 08 9645 6068 โทร. 0 7566 2597 www.
cleanbeachresort.com E-mail: info@cleanbeach resort.com
จำนวน 20 หŒอง ราคา 1,500-3,500 บาท

ลันตา ไมอามี บังกะโล 13 หมู‹ที่ 6 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ โทร. 0
7566 2559 โทรสาร 0 7566 2557 www.lantamiami.com
จำนวน 22 หŒอง ราคา 600-4,750 บาท

ลันตา เนเจอร์ บีช 54 หมู‹ที่ 6 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ โทร. 08
1397 0785, 0 7566 2560 www.lantanaturebeach resort.
com จำนวน 48 หŒอง ราคา 300-2,000 บาท

ลันตา ไนซ์ บีช รีสอร์ท 137 หมู‹ที่ 6 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ โทร. 0
7566 2662, 0 7566 2577, 08 7984 4809, 08 1676 6162
โทรสาร 0 7566 2578 www.krabidir.com/lanta nicebeach
E-mail: booking@lantanicebeachresort.com จำนวน 32 หŒอง
ราคา 1,000-3,500 บาท

ลันตา อิลมาเร่ บีช รีสอร์ท 52 หมู‹ที่ 8 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ โทร.
0 7566 2520-2, 08 1599 0020, 08 1540 7257 โทรสาร
0 7566 2523 www.lanta-ilmare.com E-mail: booking@
lanta-ilmare.com จำนวน 28 หŒอง ราคา 900-5,500 บาท

ศรีลันตา 111 หมู‹ที่ 6 หาดคลองนิน ตำบลเกาะลันตาใหญ่ โทร.
0 7566 2688-9 โทรสาร 0 7566 2687 กรุงเทพฯ โทร. 0 2662 0475
โทรสาร 0 2662 3775 www.srilanta.com E-mail: reservations
@thesrihotels.com จำนวน 49 หŒอง ราคา 6,200-24,000 บาท

อันดามัน ซันฟลาวเวอร์ 174 หมู‹ที่ 2 ตำบลศาลาด‹าน โทร.
0 7568 4023-4 E-mail: pha-ae@hotmail.com จำนวน 20 หŒอง
ราคา 200-400 บาท


 
     
     
หาดคลองน้ำจืด และหาดบากันเตียง

หาดคลองน้ำจืด

ดรีมทีม บีช รีสอรท์ 38 หมู‹ที่ 5 ตำบลเกาะลันตาใหญ ‹ โทร. 0 7566
2551- 2, 09 0492 7387 โทรสาร 0 7566 2555 www.
dreamteambeachresort.com จำนวน 25 หŒอง ราคา 500-1,500
บาท

นริมา รีสอร์ท 98 หมู‹ที่ 5 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ โทร. 0 7566
2668, 0 7566 2670, 08 9866 2622 โทรสาร 0 7566 2669
www.narima-lanta.com E-mail: reservation@narima-lanta.com
จำนวน 32 หŒอง ราคา 2,300-3,700 บาท

ลันตา คอรัล บีช รีสอร์ท 77 หมู‹ที่ 5 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ โทร.
0 7566 2535 โทรสาร 0 7566 2537 จำนวน 20 หŒอง ราคา
500-1,200 บาท

----------------------------------------------
หาดบากันเตียง

กันเตียง เบย์วิว รีสอร์ท 9 หมู‹ที่ 5 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ โทร. 08
1787 5192, 0 7566 5049 โทรสาร. 0 7566 5050 จำนวน
20 หŒอง ราคา 500-2,000 บาท

บ้านลานตา รีสอร์ท แอนด์ สปา 134 หมู‹ที่ 5 ตำบลเกาะลันตา
ใหญ‹ โทร. 0 7566 5091, 08 6271 0345, 08 7888 8785
โทรสาร 0 7566 5093 www.baanlaanta.com E-mail: reservation@
baanlaanta.com จำนวน 15 หŒอง ราคา 2,500-5,500 บาท

พระนาง ลันตา (ติดทะเล) 139 หมู‹ที่ 5 ตำบลเกาะลันตาใหญ่
โทร. 0 7566 5025-31 โทรสาร 0 7566 5030 www.vacation
village.co.th จำนวน 15 หŒอง ราคา 5,500 บาท

พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา 99 หมู‹ที่ 5 ตำบลเกาะลันตาใหญ่
โทร. 0 7560 7998 โทรสาร 0 7560 7987 กรุงเทพฯ โทร.
0 2320 5500-2 โทรสาร 0 2320 5503 www.pimalai.com
E-mail: reservation@pimalai.com จำนวน 121 หŒอง ราคา
10,000-74,000 บาท

ลันตา มารีน ปาร์ควิว รีสอร์ท 58 หมู‹ที่ 5 ตำบลเกาะลันตาใหญ่
โทร. 0 75665063, 08 1956 2935 โทรสาร 0 7566 5064
www.lantamarine.com จำนวน 30 หŒอง ราคา 500-3,000 บาท

 
     
     
หาดคลองจาก และหาดไม้ไผ่

หาดคลองจาก

คลองจาก บังกะโล (ติดหาด) 89 หมู‹ที่ 5 ตำบลเกาะลันตาใหญ่
โทร. 0 7566 5016, 08 4837 5053 จำนวน 25 หŒอง ราคา
500-1,200 บาท

อันดา ลันตา รีสอร์ท (ติดหาด) 79 หมู‹ที่ 5 ตำบลเกาะลันตาใหญ่
โทร. 0 7566 5018, 08 9920 7700, 08 1702 2929
โทรสาร 0 7566 5020 www.andalanta.com จำนวน 40 หŒอง
ราคา 2,200-8,900 บาท

----------------------------------------------
หาดไม้ไผ่

แบมบู เบย์ รีสอร์ท (ติดหาด) 87 หมู‹ที่ 5 ตำบลเกาะลันตาใหญ่
โทร. 0 7566 5023 www.bamboobay.net จำนวน 22 หŒอง
ราคา 600-2,300 บาท

บ้านปูเล (ติดหาด) 109 หมู‹ที่ 5 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ โทร. 0
7566 5100-1 www.baanphulae.com จำนวน 13 หŒอง ราคา
500-2,000 บาท

 
     
     
 
ที่มาของภาพ และข้อมูล
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ท่องเที่ยวทะเลไทย
อ่าวไทยตะวันตก
เที่ยวตลอดทั้งปี คลื่นลมแรง ในช่วงฤดูฝน บริเวณ ชะอำ หัวหิน ปราณบุรี ทะเลประจวบฯ
 
ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน
อันดามันเหนือ ปลอดมรสุม พ.ย. - เม.ย. บริเวณ หมู่เกาะสิมิลัน เกาะตาชัย หมู่เกาะสุรินทร์ / อันดามันใต้ ปลอดมรสุม ต.ค.-พ.ค บริเวณตั้งแต่ภูเก็ตลงไปถึงตะรุเตา
 
     
อ่าวไทยตะวันออก
พฤศจิกายน - เมษายน ปลอดลมมรสุม อ่าวไทยตอนบนบริเวณ พัทยา สัตหีบ แสมสาร เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด


 
ทะเลใต้ ฝั่งอ่าวไทย
พฤษภาคม-ตุลาคม ปลอดมรสุม อ่าวไทยตอนกลาง และตอนล่าง บริเวณ เกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง และกองหินโลซิน
 
   
 
* สำหรับผู้ประกอบการที่พัก บังกาโล รีสอร์ท, ร้านอาหาร, ร้านค้า และสถานประกอบการอื่นๆ สามารถแจ้งเพิ่ม แก้ไขข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการ และโปรโมชั่นได้ฟรี
ผ่านทาง e-mail : seathailandtoday@ .com  
 
:: พันธมิตร(Partner) กับ SeaThailandToday.com
ร่วมเป็นพันธมิตร(Partner) กับเราเพื่อสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจของท่าน
แบบเพื่อนบ้าน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
  ผู้ประกอบการสามารถแจ้งข้อมูลรายละเอียดของที่พัก บังกะโล รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ของผู้ประกอบการให้กับ SeaThailandToday.com เพื่อรับหน้าเว็บเพจประชาสัมพันธ์ฟรี 1 หน้า พร้อมทั้งรับสิทธิ์แจ้งแก้ไขรายละเอียด และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>
แบบเพื่อนใจดี (นำสินค้าหรือบริการของท่าน มาแลกบริการของเรา)
  รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานเหมือนเพื่อนบ้าน และรับมากกว่า เช่น โฆษณาฟรีในตำแหน่งแบนเนอร์ว่าง, ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวหน้าแรก SeaThailandToday.com , fanpage, Google+ และ twitter ส่วนลด และบริการโฆษณาฟรี /บริการออกแบบเว็บไซต์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>

อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่
สำหรับผู้ประกอบการ  
ติดต่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์ ดูรายละเอียดตำแหน่ง Banner อัตราค่าโฆษณา และโปรโมชั่น อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่  
   
   
สะสมแต้ม จิกทะเลพลัส
ลงโฆษณากับเราวันนี้ รับแต้มสะสมเพื่อแลกรางวัลโฆษณาฟรีกับ SeaThailandToday.com
 
     
 
:: เมนูทะเลไทย

ข้อมูลเมืองชายทะเลไทย
โปรโมชั่นทะเลไทย
การเดินทาง
ข่าว บทความ ทะเลไทย
เที่ยวทะเลไทย
   อ่าวไทยตะวันออก
   อ่าวไทยตะวันตก
   ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน
   ทะเลใต้ ฝั่งอ่าวไทย

กิจกรรมเที่ยวทะเลไทย
เส้นทางท่องเที่ยวทะเลไทย
ปฏิทินท่องเที่ยว
สัมผัสทะเลไทย
บันทึกความทรงจำ
ที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
รีวิวที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
ร้านอาหาร กาแฟ เครื่องดื่ม
รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
ห้องภาพ 
A2
A3
 
:: Banner tour
 
:: Banner tour 2