เกี่ยวกับเรา | บริการ | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
 
 
ปลายทาง  |  รีวิวเที่ยวทะเล  |  รีวิวที่พัก  |  รีวิวร้านอาหาร  |  สัมผัสทะเลไทย
บริการ  :   โปรโมชั่น  |  ตั๋วเครื่องบิน  |  โรงแรม ที่พัก  |  แพคเกจทัวร์ |  ท่าเรือ-เรือเช่า  |  ข้อมูลการเดินทาง
 
:: ปลายทาง
อ่าวไทยตะวันออก
อ่าวไทยตะวันตก
ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน
ทะเลใต้ ฝั่งอ่าวไทย
เตรียมตัวเที่ยวทะเล
 
เกี่ยวกับเรา
สำหรับผู้ประกอบการ
   โฆษณากับเรา
   พันธมิตรกับเรา
   สะสมแต้ม จิกทะเลพลัส

:: เกาะ เมืองชายทะเล > อ่าวไทยตะวันตก
หาดปึกเตียน
หาดชะอำ
หัวหิน
ปราณบุรี
หาดวนกร สวนสนประดิพัทธ์
ทับสะแก-คลองวาฬ-สามร้อยยอด
บางสะพาน-หาดบ้านกรูด-อ่าวประจวบ
อ่าวมะนาว เกาะทะลุ
 
B08,
B09

สารบัญที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
รีวิวที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
การเดินทาง
โปรโมชั่น
บันทึกความทรงจำ


 
ชะอำ, จ.เพชรบุรี > เส้นทางท่องเที่ยว, ทริปแนะนำ  
ภาพโดย thai.tourismthailand.org, www.facebook.com/Pacharaanong Hirunsalee, www.facebook.com/WhiteCloudTravel
 
 
ตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยว และกิจกรรมท่องเที่ยว เมืองชายทะเลใกล้เคียง
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2 วัน 1 คืน เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3 วัน 2 คืน
เที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ไปเช้า-เย็นกลับ พักที่อำเภอชะอำ
ไปเช้า-เย็นกลับ พักที่อำเภอเมืองเพชรบุรี ข้อแนะนำในการท่องเที่ยวเดินป่า
 
เส้นทางท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2 วัน 1 คืน

วันแรก
06.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดเพชรบุรี
08.00 น. ถึงอำ เภอเขาย้อย แวะรับประทานอาหารเช้า และ นมัสการพระพุทธไสยาสน์ ถ้ำเขาย้อย
09.00 น. ชมหมู่บ้านไทยทรงดำ สัมผัสวัฒนธรรมลาวโซ่งที่อพยพมาจากเมืองเดียนเบียนฟู
10.30 น. ขึ้นชมพระนครคีรี เมืองเพชร(เขาวัง)โดยรถราง ไฟฟ้า สัมผัสความงดงามของพระราชวังในสมัย รัชกาลที่ 4 บนยอดเขาและชมทัศนียภาพโดยรอบ
ของเมืองเพชร
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันในอำ เภอเมืองเพชรบุรี
บ่าย เดินทางสู่อำ เภอชะอำ ชมพระราชนิเวศน์ มฤคทายวัน พระตำ หนักแห่งความรักและ
ความหวังของรัชกาลที่ 6 สถาปัตยกรรมไทยที่ สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ตั้งอยู่ริมทะเล
16.00 น. เข้าที่พักอำ เภอชะอำ สนุกสนานกับกิจกรรมทาง น้ำของหาดชะอำ ยามเย็น


 
  วันที่สอง
08.00 น. ออกเดินทางจากที่พัก ชมตลาดเช้าในตัวเมือง
เพชรบุรีแวะชมลวดลายปูนปั้นที่มีชื่อเสียงของวัด มหาธาตุวรวิหาร ก่อนสัมผัสความงามของภาพ จิตรกรรมฝาผนังกว่า 300 ปี และบานประตูไม้ แกะสลักที่วัดใหญ่สุวรรณาราม
10.30 น. ชมโบราณสถานสมัยทวารวดีที่วัดกำ แพงแลง
ก่อนเดินทางสู่พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) ที่ประทับริมแม่น้ำเพชรบุรีของรัชกาลที่ 5 เพื่อชม สถาปัตยกรรมแบบยุโรป
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันภายในตัวเมืองเพชรบุรี
บ่าย ขึ้นชมถ้ำเขาหลวง นมัสการพระประธานองค์ใหญ่
ภายในถ้ำ ซึ่งยามบ่ายจะมีแสงแดดจากปล่องถ้ำลง สัมผัสหน้าองค์พระอย่างสวยงาม
15.00 น. นมัสการหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐ เพื่อความ
เป็นสิริมงคลก่อนเดินทางกลับ
16.00 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะชมและ เลือกซื้อของฝากที่ระลึกจากจังหวัดเพชรบุรี
18.00 น. กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
     
     
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3 วัน 2 คืน

วันแรก
08.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ จ.เพชรบุรี
10.00 น. ถึง จ.เพชรบุรี ชมและสัมผัสเส้นทางศึกษา ธรรมชาติแหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่หาดเจ้าสำราญ จาก นั้นเดินทางสู่ อ.แก่งกระจาน
15.00 น. ถึงที่ทำ การอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ชมสไลด์ และฟังการบรรยายเพื่อความรู้เกี่ยวกับนิเวศวิทยา ของป่าแห่งเทือกเขาตะนาวศรี และติดต่อการขอ
อนุญาตขึ้นพะเนินทุ่งไว้ล่วงหน้า
17.30 น. ขึ้นชมทิวทัศน์บนสันเขื่อนแก่งกระจาน ยามอาทิตย์ อัสดง ที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย รับประทานอาหารค่ำที่หมู่บ้านริมเขื่อนแก่งกระจาน
ก่อนกลับเข้าพักที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

วันที่สอง
08.00 น. เดินทางโดยรถสองแถวท้องถิ่น (หรือรถส่วนตัวที่เป็น กระบะ เนื่องจากเส้นทางเป็นถนนภูเขา) ขึ้นสู่ พะเนินทุ่งแคมป์ ระหว่างทางแวะชมและสัมผัส
บรรยากาศของกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ ดูนก ผีเสื้อ นานาพันธุ์
11.00 น. ถึง กม.36 เดินเท้าสู่น้ำตกทอทิพย์ ซึมซับกลิ่นไอ ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของลำ น้ำต้นแม่น้ำเพชรบุรี รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทางแบบปิกนิก (เตรียมไปเอง)
15.00 น. เดินเท้ากลับสู่ กม.36 เพื่อตั้งแคมป์พักแรมที่ พะเนิน ทุ่งแคมป์ สัมผัสชีวิตกลางแจ้ง สนุกสนานกับ กิจกรรมชาวแคมป์ พร้อมชื่นชมบรรยากาศแห่ง ขุนเขาตะนาวศรี

วันที่สาม
06.00 น. ตื่นเช้ารับอรุณยามเช้า พร้อมชมทะเลหมอกที่จุด ชมวิว กม.ที่ 31-36 ขึ้นชมพระตำ หนักสมเด็จพระเทพฯ (ยกเว้นกรณีเสด็จประทับฯ)
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก ก่อนจัดเก็บ อุปกรณ์แคมป์เพื่อเตรียมตัวกลับ
12.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ที่ทำ การอุทยานแห่งชาติแก่ง กระจานและเดินทางกลับกรุงเทพฯ
15.00 น. แวะนมัสการเจ้าแม่กวนอิมปางพันเนตรพันกร ใน อุทยานพระโพธิสัตว์ และแวะอาบน้ำร้อนที่พุน้ำร้อน หนองหญ้าปล้อง
17.00 น. กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 
     
     
เที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
เที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
05.00 น. ออกเดินทางจากชะอำ หรือเมืองเพชร
06.00 น. ถึงอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ติดต่อขอใบ
อนุญาตผ่านขึ้นสู่อุทยานฯ แก่งกระจาน
07.30 น. ชมทะเลหมอก
09.30 น. เดินทางสู่น้ำตกทอทิพย์
รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทางแบบปิกนิก
16.00 น. เดินทางกลับถึง กม.36
17.30 น. ถึงที่ทำ การอุทยานฯ เดินทางกลับสู่ชะอำ
 
     
     
ไปเช้า-เย็นกลับ พักที่อำเภอชะอำ

ไปเช้า-เย็นกลับ พักที่อำเภอชะอำ
05.00 น. ออกเดินทางจากชะอำ
09.00-10.00 น. ถึงอำ เภอเขาย้อย ชมถ้ำเขาย้อย และศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ เขาย้อย

11.00-16.00 น. (มีให้เลือก 2 เส้นทาง)
1. เส้นทางประวัติศาสตร์อำ เภอเมือง ชมถ้ำเขาหลวงและพระนครคีรี ชมพระรามราชนิเวศน์ ชิมข้าวแช่เมืองเพชร เดินทางไปอำ เภอชะอำ แวะพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน แล้วเดินทางกลับ อำเภอชะอำ
2. เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ล่องเรือชมวิถีชีวิตฃาวเลชาวประมงที่ปากอ่าวบางตะบูน เดินชมเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน โรงเรียนบางตะบูนรับประทานอาหารเที่ยงที่อำ เภอบ้านแหลมเยี่ยมชมอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เดินทางกลับที่พัก อำ เภอชะอำ

 
     
     
ไปเช้า-เย็นกลับ พักที่อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ไปเช้า-เย็นกลับ พักที่อำเภอเมืองเพชรบุรี
08.00 น. ออกเดินทางจากอำ เภอเมืองเพชรบุรี สู่แหลมผักเบี้ย
09.00 น. เดินทางชมป่าชายเลนในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ล่องเรือดูนก ชมแหลมทรายยาวยื่นไปในทะเล 2
กิโลเมตร รับประทานอาหารกลางวันริมทะเล
13.30 น. เยี่ยมชมอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
17.00 น. เดินทางกลับที่พัก อำ เภอเมืองเพชรบุรี
 
     
     
ข้อแนะนำในการท่องเที่ยวเดินป่า
ข้อแนะนำในการท่องเที่ยวเดินป่า
-สอบถามข้อมูลของสถานที่ที่จะไป เพื่อจะได้เตรียมอุปกรณ์ ต่างๆ ให้พร้อม
-เตรียมอุปกรณ์เดินป่าที่คล่องตัวและจำ เป็น เช่น ถุงนอน เต็นท์ผ้ายางกันฝน ยารักษาโรค ไฟฉาย มีดพกยาไล่แมลง เข็มทิศ
-ศึกษาฤดูกาลของธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ นกอพยพ เตรียมกล้องส่องทางไกล สมุดบันทึก ดินสอ ปากกา แผนที่
-ศึกษาเส้นทางตรวจดูแผนที่ก่อนออกเดินทาง ลือกเส้นทางเดินตามสันเขาจะเดินง่ายกว่าตามหุบเขา และปฏิบัติตามคำ แนะนำ ของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดแคมปิ้ง
-เตรียมเต็นท์ ถุงนอน ผ้าใบกันฝน อุปกรณ์เครื่องครัว เช่น หม้อสนาม เตาแก๊ส เตาน้ำมัน อาหารแห้ง น้ำดื่ม รองเท้า ผ้าใบ หมวก
-ตรวจสอบทิศทางลมก่อนกางเต็นท์ กางเต็นท์ต้นลม ส่วนกองไฟ ห้องส้วม ต้องอยู่ใต้ลม กางเต็นท์บนเนินหรือที่สูง อยู่ใน ที่โล่งริมห้วย
-กวาดเศษหญ้า ใบไม้ ก่อนตั้งแคมป์ เพราะอาจเป็นที่อยู่ของแมลง สัตว์เลื้อยคลานต่างๆ
-หาเชื้อฟืนจากเศษไม้ในป่า/คลื่นซัดมาติดหาดและดับกองไฟก่อนเข้านอน
-ดูแลความสะอาดทุกครั้งที่เก็บแคมป์ให้เหมือนสภาพเดิมวัด/พิพิธภัณฑ์/โบราณสถาน
-ศึกษาข้อมูลรายละเอียดสถานที่ต่างๆ ก่อนไป ติดต่อวิทยากรผู้ให้ความรู้ เช่น พระ ชาวบ้านในท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
-แต่งกายให้สุภาพ สำ รวมกิริยาวาจา อดรองเท้าและเก็บให้เรียบร้อยก่อนเข้าโบสถ์เขตศาสนสถาน
-ระวังไม่ให้โดนโบราณวัตถุ โบราณสถาน แตกหักเสียหาย เดินตามทางเดินที่อนุญาต ไม่จับ สัมผัส อาคารโบราณสถาน โดย เฉพาะส่วนที่เป็นลวดลายแกะสลักหรือภาพเขียนสี ไม่ลักลอบขุดค้นโบราณวัตถุ โบราณสถาน-การถ่ายภาพไม่ควรใช้แฟลชเพราะอาจทำ ให้โบราณวัตถุ โบราณสถานเสียหายได้
 
     
     
 
ที่มาของภาพ และข้อมูล
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ท่องเที่ยวทะเลไทย
อ่าวไทยตะวันตก
เที่ยวตลอดทั้งปี คลื่นลมแรง ในช่วงฤดูฝน บริเวณ ชะอำ หัวหิน ปราณบุรี ทะเลประจวบฯ
 
ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน
อันดามันเหนือ ปลอดมรสุม พ.ย. - เม.ย. บริเวณ หมู่เกาะสิมิลัน เกาะตาชัย หมู่เกาะสุรินทร์ / อันดามันใต้ ปลอดมรสุม ต.ค.-พ.ค บริเวณตั้งแต่ภูเก็ตลงไปถึงตะรุเตา
 
     
อ่าวไทยตะวันออก
พฤศจิกายน - เมษายน ปลอดลมมรสุม อ่าวไทยตอนบนบริเวณ พัทยา สัตหีบ แสมสาร เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด


 
ทะเลใต้ ฝั่งอ่าวไทย
พฤษภาคม-ตุลาคม ปลอดมรสุม อ่าวไทยตอนกลาง และตอนล่าง บริเวณ เกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง และกองหินโลซิน
 
   
 
* สำหรับผู้ประกอบการที่พัก บังกาโล รีสอร์ท, ร้านอาหาร, ร้านค้า และสถานประกอบการอื่นๆ สามารถแจ้งเพิ่ม แก้ไขข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการ และโปรโมชั่นได้ฟรี
ผ่านทาง e-mail : seathailandtoday@ .com  
 
:: พันธมิตร(Partner) กับ SeaThailandToday.com
ร่วมเป็นพันธมิตร(Partner) กับเราเพื่อสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจของท่าน
แบบเพื่อนบ้าน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
  ผู้ประกอบการสามารถแจ้งข้อมูลรายละเอียดของที่พัก บังกะโล รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ของผู้ประกอบการให้กับ SeaThailandToday.com เพื่อรับหน้าเว็บเพจประชาสัมพันธ์ฟรี 1 หน้า พร้อมทั้งรับสิทธิ์แจ้งแก้ไขรายละเอียด และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>
แบบเพื่อนใจดี (นำสินค้าหรือบริการของท่าน มาแลกบริการของเรา)
  รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานเหมือนเพื่อนบ้าน และรับมากกว่า เช่น โฆษณาฟรีในตำแหน่งแบนเนอร์ว่าง, ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวหน้าแรก SeaThailandToday.com , fanpage, Google+ และ twitter ส่วนลด และบริการโฆษณาฟรี /บริการออกแบบเว็บไซต์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>

อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่
สำหรับผู้ประกอบการ  
ติดต่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์ ดูรายละเอียดตำแหน่ง Banner อัตราค่าโฆษณา และโปรโมชั่น อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่  
   
   
สะสมแต้ม จิกทะเลพลัส
ลงโฆษณากับเราวันนี้ รับแต้มสะสมเพื่อแลกรางวัลโฆษณาฟรีกับ SeaThailandToday.com
 
     
 
:: เมนูทะเลไทย

ข้อมูลเมืองชายทะเลไทย
โปรโมชั่นทะเลไทย
การเดินทาง
ข่าว บทความ ทะเลไทย
เที่ยวทะเลไทย
   อ่าวไทยตะวันออก
   อ่าวไทยตะวันตก
   ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน
   ทะเลใต้ ฝั่งอ่าวไทย

กิจกรรมเที่ยวทะเลไทย
เส้นทางท่องเที่ยวทะเลไทย
ปฏิทินท่องเที่ยว
สัมผัสทะเลไทย
บันทึกความทรงจำ
ที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
รีวิวที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
ร้านอาหาร กาแฟ เครื่องดื่ม
รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
ห้องภาพ 
A2
A3
 
:: Banner tour
 
:: Banner tour 2